Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVI/204/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/154/2005 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Warpno

UCHWAŁA NR XXXVI/204/2010

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/154/2005 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Warpno

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458), oraz art.  8 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551)  oraz   Rozporządzenia RM. Z dnia 19 lipca 2009 r. w sprawie  zweryfikowanych kryteriów  dochodowych oraz kwot świadczeń  pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1055) oraz § 19 ust.2 pkt 15 Statutu Gminy Nowe Warpno przyjętego uchwałą Nr XX/111/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowe Warpno (Dz. Urz. Woj. Zachodn. Nr 78, poz. 1338) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.  W uchwale Nr  XXXII/154/2005 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia  26 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie  gminy Nowe Warpno, wprowadza się następujące zmiany:

wykreśla się  zapisy  w nawiasach:

1) w  paragrafie 13 ust.1 w  wierszu  3
2) w  paragrafie 13 ust. 3 w wierszu  3
3) w  paragrafie 13 ust.4  w wierszu  2
4) w  paragrafie 14 pkt 1) w wierszu 4
5) w  paragrafie 14 pkt 2) w wierszu 4

oraz  wykreśla  się  Rozdział V- Przepisy przejściowe: paragraf 17, 18 i 19.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2009 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 31-01-2018 15:09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 31-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 31-01-2018 15:09:19