Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dodatek osłonowy

Informujemy, że od stycznia 2024 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii.
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy Gminy Nowe Warpno składają w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie.

 

Dla kogo dodatek osłonowy 2024? 

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł* oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł* na osobę.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 i 658).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.
W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

 

Terminy składania wniosków.

Wnioski należy składać w terminie do 30 kwietnia 2024 roku. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po 30 kwietnia 2024 pozostaną bez rozpatrzenia. Dodatek osłonowy za okres od 01 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 wypłacany jest jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego (za pośrednictwem platformy ePuap na adres skrytki: /y54m41icwo/skrytka)
  • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej – sekretariat, pok. nr 1 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00

 

Wysokość dodatku.
  • 457,60 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 686,40 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  • 972,40 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1.315,60 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 Osobowych.

Ważne!!!

Dodatek osłonowy za okres od dnia 01 stycznia 2024 do dnia 30 czerwca 2024 wynosi 50% wskazanych kwot.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

  • 572,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 858,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
  • 1215,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1644,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w urzędzie lub wysłać pocztą a także online. 

Właściciele domów użytkowanych   mają 12 miesięcy na zgłoszenie źródła ciepła (wysłania deklaracji do CEEB). W przypadku domów  oddawanych do użytkowania po tej dacie właściciele mają obowiązek zgłoszenia pieca lub kotła w ciągu 14 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Jeśli ktoś nie zgłosi urządzenia, którym ogrzewa swój dom, do ewidencji może otrzymać karę grzywny do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

 

Informacja o przyznaniu świadczenia.

Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji. 

Wzór wniosku o dodatek osłonowy

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 12-01-2022 14:53:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 12-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 24-01-2024 18:06:15