Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Procedura Niebieskiej Karty

Sposób postępowania w sytuacjach przemocy domowej określa Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

 1. Wszczęcie procedury Niebieska Karta następuje w chwili wypełnienia formularza NK A w przypadku uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy domowej lub zgłoszenia dokonanego przez świadka przemocy domowej.
 2. Wszczęcie i prowadzenie procedury NK nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, ze została dotknięta przemocą. 
 3. Wypełnienia formularza Niebieska Karta A dokonuje przedstawiciel podmiotu wymienionego w art. 9a ust. 11-11d ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej, który pierwszy powziął informację o sytuacji przemocy domowej.
 4. Druk A wypełnia się w obecności pełnoletniej osoby doznającej przemocy domowej
 5. Podczas pierwszego kontaktu z osobą doznająca przemocy należy:
  1. przekazać formularz B osobie doznającej przemocy po uprzednim wypełnieniu rubryk dotyczących proponowanych instytucji pomocowych.
  2. w przypadku, gdy osobą doznającą przemocy jest dziecko - kartę B należy przekazać osobie będącej rodzicem, opiekunem prawnym lub faktycznym bądź najbliższej osobie wskazanej przez małoletniego
 6. Działania interwencyjne, o których mowa w par.3 podejmuje przedstawiciel podmiotu wypełniający kartę A (dotyczy to sytuacji nagłych w których występuje zagrożenie życia lub/i zdrowia)
 7. Po wypełnieniu karty A należy niezwłocznie (5 dni roboczych - datę wpływu do ZI należy uznać za datę przekazania) przekazać ją do siedziby ZI
 8. Formularz NK A niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych jest przekazywany grupie diagnostyczno pomocowej
 9. Wypełnienie formularza C następuje jedynie na posiedzeniu grupy diagnostyczno pomocowej i jest obligatoryjną częścią procedury. Niestawienie się na posiedzenie Grupy diagnostyczno pomocowej osoby doznającej przemocy nie wstrzymuje prac grupy.
 10. Wypełnienie formularza D powinno nastąpić na posiedzeniu grupy, jednak możliwe jest także wypełnienie go w innym miejscu np. w mieszkaniu.
 11.  Dokumentowanie kolejnych przypadków przemocy odbywa się poprzez ponowne wypełnienie formularza Niebieska Karta A (należy także przekazać formularz B) oraz formularza C.
 12. Zakończenie procedury – wymaga wskazania przesłanki do zakończenia – zawartej w § 20 rozporządzenia i sporządzenia protokołu zakończenia procedury.
 13. Po zakończeniu procedury grupa diagnostyczno pomocowa prowadzi działania monitorujące przez okres 9 miesięcy od zakończenia procedury NK.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 31-05-2017 13:38:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 31-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 24-01-2024 18:45:17