Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  psychicznymi, przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi  mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Przyznanie usług opiekuńczych  następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane z urzędu. Wymiar, zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych  i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego w oparciu o:

 1. ocenę sytuacji bytowej, w tym potrzeb wnioskodawcy,
 2. dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną wnioskodawcy,
 3. ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę,
 4. posiadane środki finansowe w budżecie Gminy na ten cel.

Usługi opiekuńcze przyznawane są w formie decyzji administracyjnej szczegółowo określającej:

 1. okres, wymiar i zakres świadczonych usług,
 2. aktualnie obowiązującą cenę godziny usług,
 3. odpłatność ponoszoną przez świadczeniobiorcę za ich realizację,
 4. miejsce świadczenia.

Świadczenia w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych są odpłatne. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego lub jest równy kryterium dochodowemu, określonemu w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Osoby nie spełniające warunków ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od dochodu, w następującej wysokości:

Dochód wg ustawy – ilość

% kryterium

dochodowego

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi za jedną godzinę

Osoby samotne

Osoby mające rodzinę zobowiązaną do alimentacji

Samotnie gospodarujące

Osoby chore gospodarujące z

rodziną

Rodzina zamieszkała w tej samej miejscowości, w której mieszka chory

Rodzina zamieszkała poza miejscem zamieszkania chorego

nie więcej niż 100%

0%

0%

0%

0%

powyżej 100 - nie więcej niż 150 %

0%

5%

0%

20%

powyżej 150 - nie więcej niż 200 %

5%

20%

10%

40%

powyżej 200- nie więcej niż 300 %

20%

40%

20%

60%

powyżej 300 - nie więcej niż 400 %

40%

80%

50%

80%

powyżej 400 - nie więcej niż 500 %

50%

100%

60%

100%

powyżej 500%

100%

100%

100%

100%

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może, obniżyć ustalony procent odpłatności za usługi opiekuńcze:

 1. o jedną grupę w przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym więcej niż jedna osoba wymaga opieki osób drugich.
 2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej o jedną lub kilka grup w przypadku osób, które:
  1. poniosły szkodę w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej,
  2. ponoszą bardzo wysokie koszty leczenia: własnego lub wspólnie zamieszkującego członka rodziny

Koszt za jedną godzinę usługi opiekuńczej ustala się w wysokości 17,00 zł.

Koszt za usługi świadczone w dni wolne od pracy w Ośrodku ustala się w wysokości 34,00 zł.

Usługi świadczone są na terenie Gminy Nowe Warpno.

Należności za usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne osoby zobowiązane uiszczają w terminie do 20-go dnia miesiąca następnego po ich wykonaniu na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 31-01-2017 10:24:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 31-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 08-03-2023 08:23:24