Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacje

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Warpnie została powołana na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2018.2137 t.j. z dnia 14.11.2018 r.) na podstawie zarządzenia nr 013/2011 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych (ostatnia zmiana: zarządzenie nr 025/2019 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

 

W skład Komisji wchodzą:

 1. Przewodnicząca Komisji - Anna Igielska
 2. Sekretarz Komisji - Anna Milewska
 3. Członek Komisji - Danuta Nizińska

 

Do zadań Komisji należy:

 • coroczne opracowywanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i przedstawianie go Burmistrzowi Nowego Warpna do zatwierdzenia oraz do uchwalenia Radzie Miejskiej w Nowym Warpnie,
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 • wspomaganie działalności – instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
 • wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej w Nowym Warpnie określającymi liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających: do 4.5% alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasadach usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 • dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz w wyniku tych kontroli wnioskowanie o cofnięcie tych zezwoleń.

Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe do GKRPA może złożyć każda osoba dorosła (nie musi być spokrewniona z osobą nadużywającą alkoholu, może być to sąsiad albo kolega z pracy), instytucje typu: policja, prokuratura, Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoła itp. Wnioski do GKRPA można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:00. Personalia osób zgłoszonych do GKRPA są objęte tajemnicą służbową, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Po złożeniu stosownego wniosku, zarówno wnioskodawca jak i osoba zgłoszona, otrzymują pocztą wezwanie na posiedzenie GKRPA w celu przeprowadzenia rozmowy na temat sposobu picia alkoholu. GKRPA dla potrzeb przeprowadzenia postępowania zwraca się do policji z prośbą o informacje związane z nadużywaniem napojów alkoholowych przez osobę zgłoszoną.

Na pierwszym spotkaniu z Komisją osoba zgłoszona otrzymuje skierowanie na badanie do biegłych: lekarza psychiatry oraz psychologa, którzy wydają na piśmie opinię psychiatryczno- psychologiczną, określającą czy badany jest uzależniony od alkoholu, stopień uzależnienia i wskazującą rodzaj leczenia.

W przypadkach niestawienia się na badanie psychiatryczno-psychologiczne w wyznaczonym terminie, nie wyrażenia zgody na podjęcie leczenia pomimo opinii psychiatryczno- psychologicznej mówiącej o jego konieczności lub przerwania leczenia, GKRPA działając na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ma prawo i obowiązek skierować powyższą sprawę do rozpatrzenia przez Sąd Rodzinny w celu wydania postanowienia o zobowiązaniu do leczenia odwykowego.

 

Akty prawne:

 1. Zarządzenie nr 090/2021 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 13 października 2021 roku w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 31-05-2017 13:07:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 31-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 24-11-2021 10:40:51